เจ้าหน้าที่ Prepress 11 มิ.ย. 56
เจ้าหน้าที่ตกแต่งภาพและรีทัชภาพ 11 มิ.ย. 56
เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต 11 มิ.ย. 56