เจ้าหน้าที่ Prepress
- วุฒิปวช. - ปริญญาตรี สาขาสิ่งพิมพ์และสาขาีที่เกี่ยวข้อง
- เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทันต่อเหตุการณ์
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ในสายงาน Prepress และเข้าใจระบบ CMS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้เครื่อง CTP และโปรแกรม Impossition (วางเลย์)
- มีความรู้การใช้งาน (Indesign, IIlust...
รายละเอียด